گروه ستاره طلايی دليجان

فرش ماشینی که تار و پودش ، صنعت است و هنر ؛  از یک سو نشان از خلاقیت و ذوق تولید کننده و از سویی دیگر اشاره بر توانمندی و بهره وری از تکنولوژی نوین دارد.
‏این صنعت روبه رشد ، امروزه در حال پشت سر نهادن دورانی است بحران گونه که خوشبختانه شرکت فرش ستاره طلایی در سایه بهره گیری از برترین تکنولوژی و استفاده از مهارت متخصصین مبتکر و دارا بودن تمامی حلقه های تولید( رنگرزی، ریسندگی، طراحی، بافندگی و تکمیل و ….)؛ ازاین بحران رهایی یافته  است. در این میان بکار گیری بهترین مواد اولیه مناسب ترین روش بسته بندی و رعایت استاندار دهای تولید و کنترل کیفیت دقیق نقش بسزایی داشته است. البته شناخت سلا یق خریدا ران محترم و احترام به آن است که متضمن موفقیت این شرکت و رضایت مشتریان عزیز میباشد.

برچسب‌شده